SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 520496 | 8360 Keszthely, Rózsa u. 12.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

A Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért Alapítvány története

A Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért Alapítvány története

A „Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért” Alapítvány története

1995-ben a keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak szülei az iskolában tanuló diákok támogatására Alapítványt hoztak létre. "A keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány" 50 ezer Ft induló vagyonnal alakult meg. Az intézmény keretei között működő Alapítvány célja az iskolában folyó oktató-, nevelőmunka szakmai színvonalának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a tehetséges diákok ösztönzése és támogatása, különös tekintettel az idegen nyelv oktatására és a számítástechnikai kultúra fejlesztésére. Cél volt, hogy az Alapítvány anyagi hozzájárulásával segítse azon iskolai lehetőségek biztosítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy diákjai művelten, magas szintű tudás birtokában kerüljenek ki az intézményből, és jó eséllyel induljanak el pályájukon.

Az Alapítvány fennállásának első éveiben bevételeinek túlnyomó többségét az iskolába járó tanulók szüleinek pénzadományai tették ki, később az Alapítvány jogosulttá vált a személyi jövedelemadók közcélokra felajánlható 1%-ának fogadására is, ami tovább gyarapította a felhasználható pénzeszközöket.

Az Alapítvány népszerű rendezvénye az éves rendszerességgel szervezett Alapítványi bál, amelynek szervezésében és lebonyolításában a diákok, a szülői munkaközösség tagjai, valamint az iskolában tanító pedagógusok nagy szerepet vállalnak, valamint a kuratórium munkájában is aktívan részt vesznek. A szervezet bevételeinek felhasználásáról a kuratórium az alapító okiratban meghatározott elvek alapján dönt. Többek között éves rendszerességgel könyvjutalommal díjazzuk a legjobb tanulmányi eredményt elért tanulókat, a tanulmányi versenyek győzteseit, valamint a közösségi munkában aktív diákokat.

Az Alapítvány létrehozott egy plakettet, amellyel minden tanév végén a nevelőtestület döntése alapján az iskola egy tanulóját, pedagógusát, valamint a szülői munkaközösség munkájában aktív szerepet vállaló szülőt jutalmaz.

A szakképzés országos átszervezésével szükségessé vált a szervezet megújítása is, ezért 2018-tól neve megváltozott így tükrözve annak tartalmát: "Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért" Alapítvány.

Szervezetünk pályázatok benyújtásával gyarapítja bevételeit, amelynek felhasználása mindenkor az iskola diákjainak érdekében történik. Sikeres pályázatainak köszönhetően laptopot, nyomtatót, tableteket, egy tanterembe légkondiciónáló berendezést szereztünk be, padok kerültek az iskola aulájába, valamint az udvarra pingpong asztalok, padok, amelyek a diákok körében nagy népszerűségnek örvendenek.

Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak szervezetünk céljaival, és szellemében méltó az alapítók és a kuratórium támogatására.

Siszler Katalin

kuratóriumi elnök


Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum

8360 Keszthely, Rózsa u. 12.

Telefon: +36 83 312 030

E-mail: titkarsag@kozgazd.hu

OM azonosító: 520496


2024Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum